Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Bạn thân với nhau đụ tí là bình thường mà

Bạn thân với nhau đụ tí là bình thường mà